home
nieuwsagendahistoriekgroepensponsorsbestuurfotoalbum  
overzicht
het onstaan
het jaar 1999
het jaar 2000
het jaar 2001
het jaar 2002
het jaar 2003
het jaar 2004
het jaar 2005
het jaar 2006
het jaar 2007
het jaar 2008
het jaar 2009
Opwijkse prinsen
Uitslagen
karnavalstoet

Historiek van Opwijk Karnaval

Het carnavalsleven zoals het begon!

Begin 1997 ontstond het idee een carnavalstoet te organiseren in Opwijk. Enkele initiatiefnemers besloten om een carnavalscomité op poten te zetten. Paco Mergan riep de hulp in van Raf Aelbrecht, William Engels, Peter Van Ghijsegem en enkele anderen. De naam die ze wisten te verzinnen was 'De Gatspoëters'. De naam vloeide voort uit het specifieke Opwijkse dialect en betekent dan ook niets minder dan olijken, mensen die kattekwaad uithalen of leuke mensen. De eerste brief die vertrok liet niets aan de verbeelding over: "Verenigingen, sympathisanten en onnozelaars, al die soms zot verklaard wordt, voelt zich nu zeker geroepen. Carnaval in Opwijk kan!!!".

Het jaar 1999: allereerste karnaval!

De bedoeling van de Gatspoëters was dan ook in 1999 de eerste Opwijke carnavalstoet te laten plaatsvinden. Er werden een paar fuiven gehouden en sponsors gezocht om dan in 1999 een eerste prinsverkiezing te organiseren. Het werd een tweestrijd tussen Stefaan Vandevoorde, beter gekend als 'De Fijnen' en Jeroen. Op 23 januari 1999, na 4 loodzware proeven op de terreinen van Hof Ten Hemelrijk, mochten de Gatspoëters De Fijnen als eerste prins carnaval van Opwijk bekronen. Gevolg, ons eerste carnavalsweekend werd een feit:

- Vrijdag 26 maart '99 begon met een machtsoverdracht gevolg door een kroegentocht.

- Zaterdag 27 maart '99 was voorbehouden voor de bonte avond.

- Zondag 28 maart '99 de eerste carnavalstoet. 60 promotiewagens en 26 carnavalswagens rukten uit die dag. Mankeert er een vêés mochten de prijs voor beste en mooiste groep de eerste keer mee naar huis nemen.

Carnaval 1999 werd afgesloten met een 'schijtkezzen-TD' waar een deel van de opbrengst werd geschonken aan de heropbouw van het VKO Opwijk.

Het jaar 2000: 4 kandidaten dingen naar de titel van prins carnaval

Ook het carnavalsjaar 2000 begon schitterend met een zeer sterke tegenkandidaat voor prins De Fijnen. Dirk Haverels, alias 'Dirksken', beloofde er een 'ferme lap' op te geven. De carnavalsgroep die Dirksken steunde was 'Toeternietoe'. Maar daar bleef het niet bij, ook Ronny de Vos en Raf Janssens stelden zich kandidaat voor prins carnaval Opwijk 2000. Voor deze vierkamp werd er uitgekeken naar een grotere locatie, wat dan de Gemeentelijke sporthal werd. Naast de bloedstollende strijd tussen de kandidaten kwam ook Eddy Wally een superformidabel, fantastisch optreden geven. Na diens optreden werd Dirksken verkozen met 709 van de 1253 stemmen. Er werd door de 1500 supporters nog lang doorgevierd. Ondertussen werd er achter de schermen hard doorgewerkt aan een tweede carnavalsweekend.

- Vrijdag 14 april '00: Burgemeester Vic Everaert overhandigt de symbolische sleutel van het gemeentehuis aan prins Dirksken. Daarop werd een heuse kroegentocht op gang gebracht.

- Zaterdag 15 april '00: Nadorst zorgde ervoor dat de kelen goed gesmeerd werden tijdens de bont avond, waar ons gezelschap talloze Opwijkse café's bezocht.

- Zondag 16 april '00: We waren zeer blij 33 groepen te verwelkomen waaronder ook een paar Aalsterse groepen. Mankeert er eenn Vôés mocht de prijs voor beste wagen in ontvangst nemen.

Het jaar 2001: Recordpoging en reeds 13 Opwijkse groepen

Omwille van de grote overwinning van Dirksken durfde niemand het aan hem te bekampen voor de titel van prins carnaval Opwijk 2001. Dirksken ging de uitdaging aan om de grootste frietzak ooit te vullen. De bedoeling was dat hij een frietzak van 2,5 meter hoog zou vullen. Omdat er maar één kandidaat prins carnaval was werd er geen prinsverkiezing georganiseerd, maar een prinsenbal waar Luc Steeno een vrolijke noot kwam zingen. Dirksken werd onze eerste koning carnaval Opwijk, de aanleiding tot een nieuwe carnavalstoet.

- Vrijdag 6 april '01: De Opwijkse politiekers mochten voor de derde maal op verlengd weekend en onze koning Dirksken regeerde met dorstige keel.

- Zaterdag 7 april '01: De Gatspoëters verkleden zich tijdens de bonte avond, en bezorgen heel wat café-uitbaters confetti in de kleren.

- Zondag 8 april '01: Aan de start stonden 13 Opwijkse groepen te popelen om de toeschouwers te vermaken. Deze konden de hulp van nog eens 14 niet-Opwijke groepen gebruiken. De topvijf zag er als volgt uit:

1. Mankeert er een vôés

2. De Skave Gaaien

3. De Chiropollekes

4. Wild & Gevogelte

5. De Sjieke Teven

Het jaar 2002: Keizer Dirksken

Voor 2002 werd een nieuwe kandidaat prins carnaval gerekruteerd. Pieter Bastiaenssen maakte zijn intreden in het Opwijkse carnavalsleven. Pieter, beter bekend als 'Bassie' nam zich voor een stevige tegenkandidaat te zijn voor koning Dirksken, die bij een derde opeenvolgende overwinning 'Keizer Carnaval van Opwijk' zou worden. De groep die Bassie steunt zijn 'De Redders in Nood'. Zaterdag 19 januari 2002 werd dan ook een van de spannendste avonden die Opwijk gekend heeft. Dirksken haalde het héél nipt van de debutant Bassie. Daar Dirksken Keizer Carnaval werd mocht Bassie zich de titel Prins Carnaval 2002 toe-eigenen. Paul Severs liet de 1.500 aanwezigen volledig uit hun dak gaan. Ondertussen moeten we ook melden dat de Chiropollekes de organisatie van kindercarnaval reeds enkele keren voor hun rekening namen. Elk jaar zorgen zij ervoor dat er een ware kinderkaravaan in Opwijk rondtrekt.

Ook in het bestuur waren er enkele veranderingen, zo namen we met dank afscheid van oa. Paco Mergan en Joeri Van Mulders. Het voorzitterschap werd voortgezet door interim voorzitter, Johan Matthijs. Deze zorgde voor een vierde carnavalsweekend te Opwijk.

- Vrijdag 22 maart '02: Burgemeester Albert Beerens droeg de macht over aan Keizer Dirksken, welke Opwijk drie dagen zal laten feesten. In de Opwijkse café's werd een grote kroegentocht aangevat.

- Zaterdag 23 maart '02: Om de kater te verzuipen trok ons gezelschap er nog eens op uit voor het echte werk begon.

- Zondag 24 maart '02: Niet minder dan 30 groepen stonden klaar aan de start.

Beste wagen:

1. Wild & Gevogelte (581 punten)

2. De Skave Gaaien (554 punten)

3. Mankeert er een vôés (553 punten)

Beste groep:

1. Skave Gaaien (583 punten)

2. Wild & Gevogelte (573 punten)

3. De Sjieke Teven (538 punten)

Het jaar 2003: 34 groepen zorgen voor een prachtige 5e editie van Opwijk karnaval

Na deze schitterende organisatie gaf Johan Matthijs zijn voorzitterschap door aan William Engels. Peter Beerens werd binnengehaald om de groep te versterken. Het carnavalsjaar 2003 begon met de zoektocht naar een nieuwe PR man. Nico Du Buisson nam deze taak op zich en ook Wendy Vanbuggenhout kwam het comité versterken.

Het vernieuwde bestuur stond voor een zware taak, want voor de tweede keer in het bestaan van Opwijk Carnaval moest er uitgekeken worden naar een nieuwe locatie. Daarnaast moest er ook een tegenkandidaat gezocht worden voor Bassie, die zich terug kandidaat stelde. De tegenkandidaat was voor de eerste keer iemand van het vrouwelijke geslacht, namelijk Sarah De Rocker, bijgestaan door de groep 'Nietedoen'. Bassie was zeer opgetogen over zijn tegenkandidaat, maar op de prins(es)verkiezing van 2 maart 2003, ging de overwinning toch naar de kandidaat van het sterke geslacht, Bassie. Sammeke Gooris was de bekende Vlaming van dienst en zorgde voor een spetterend optreden. De locatie van de prins(es)verkiezing was deze keer de schuur van de heer Luc Moens-Van Lembergen, waar ook het Witloofbal doorgaat.

Ook de reclamestoet en de carnavalsstoet groeiden voor het vijfde jaar op rij. Er waren rond de 100 wagens die deelnamen aan de reclamestoet. In totaal waren er 34 carnavalsgroepen die deelnamen aan deze stoet.

Beste wagen:

1 Wild & Gevogelte

2. De Skave Gaaien

3. KSJ Droeshout

4. De Lapjaars

5. De Sjieke Teven

Beste groep:

1. De Skave Gaaien

2. Wild & Gevogelte

3. OKV Aûgezabberd

4. Chiropollekes

5. KSJ Droeshout

Het jaar 2004: Erbie en Machteld dingen naar de titel van Prins(es) Carnaval

Op het einde van dit carnavalsjaar moesten de Gatspoëters op zoek naar enkele nieuwe bestuursleden. Tom en Sofie gingen bouwen en verwachtten een kindje, net zoals dit het geval was bij Wim en Ilse. Luc en Deborah hadden ook bouwplannen en Nadia had professionele uitdagingen.

Onze zoektocht bracht ons bij Kurt Spruyt en Pascal Lauwereins die zich vooral met de financiële kant van de zaak gingen bezighouden. Deze twee heren maakten van het bestuur een VZW, ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het comité werd vanaf nu VZW De Gatspoëters.

Het nieuwe carnavalsjaar begon niet zonder slag of stoot. Het comité moest op zoek naar twee nieuwe kandidaten, want Bassie, winnaar van vorig jaar, besloot om er voorlopig mee op te houden. VZW De Gatspoëters staken een nieuw concept en denkbeeld in elkaar, namelijk een low-budget kandidatuur, meer zeer duidelijke en strikte afspraken tussen de kandidaten over promotie en budget. Erbout Reynders, Erbie voor de vrienden, vond dit de uitgelezen kans om zijn carnavalskriebels om te zetten in een kandidaatstelling. De Sjieke Teven zagen ook hun kans en schoven Machtelt naar voor. De prinsverkiezing ging voor het tweede opeenvolgende jaar door in de Witloofschuur. Het werd een schitterende strijd. Op het einde van de avond werd Erbie gekroond als Prins Carnaval Opwijk 2004.

Deze schitterende prinsverkiezing gaf de aanleiding tot een prachtig carnavalsweekend.

Op vrijdag 2 april 2004w as het zoals de traditie het vooropstelde, machtsoverdracht gevolgd door een kroegentocht

Zaterdag 3 april 2004 was het bonte avond en trokken we van kroeg tot kroeg.

Zondag 4 april 2004 mochten we in totaal 31 wagens verwelkomen op onze stoet, waarvan 13 Opwijkse wagens.

Beste wagen:

1. Skave Gaaien

2. Wild & Gevogelte

3. Lapsjaars

4. Aûgezabberd

5. Plankgaas

Beste groep:

1. Skave Gaaien

2. Wild & Gevogelte

3. Chiropollekes

4. Aûgezabberd

5. Lapsjaars

De punten van beste wagen en beste groep opgeteld gaf de volgende eindstand:

1. Skave Gaaien

2. Wild & Gevogelte

3. Aûgezabberd

4. Chiropollekes

5. Lapsjaars

6. Plankgaas

7. Melkers

8. Bezèkt & Bescheetn

9. Voitte Ganzn

10. Kis na ne kie mè gat

11. Reders In Nood

12. Sjieke Teven

13. Brandweer

Verder kunnen we nog melden dat Peter Beerens de taak op zich had genomen om kindercarnaval in Opwijk te organiseren, in samenwerking met verschillende Opwijkse scholen.

Het jaar 2005: Koning Erbie regeerde over schitterende carnavalstoet

Bij de start van het nieuwe carnavalsjaar namen we afscheid van Anne-Mie en werd aan taak overgenomen door de reeds aanwezige bestuursleden. Een andere verandering kwam er met onze fuif. We gingen op zoek naar een nieuw concept en een nieuwe naam. De Kloeitsen-fuif werd Drink to get Drunk, waar we nauwer gingen samenwerken met SPITSFM. Dit was een schot in de roos en betekende de start van een prachtig carnavalsjaar.

Aanvankelijk vreesden we dat we terug op zoek zouden moeten gaan naar twee nieuwe kandidaten. Erbie wou er echter zo lang mogelijk de spanning inhouden en stelde zich op de allerlaatste dag opnieuw kandidaat. De tegenkandidaat werd Rudi Aelbrecht, mede-uitbater van café Den Hert en Prins Carnaval Brussegem 2003.

Kindercarnaval op vrijdag 4 februari 2005 werd een groot succes want er liepen meer dan 1200 kinderden mee in de stoet. Het was dan ook prachtig weer.

De prinsverkiezing zou voor de derde keer in het bestaan van Opwijk carnaval verhuizen. De gemeente kocht de voormalige Fläktgebouwen aan, waardoor ook de prinsverkiezing kon terugkeren naar Opwijk centrum. Op zaterdag 19 februari kwamen er ongeveer 1000 mensen naar de prinsverkiezing en zagen hoe Erbie voor het tweede opeenvolgende jaar de meeste stemmen kreeg. Erbie werd Koning Carnaval Opwijk 2005. Na de prinsverkiezing kwam David Berloo ons bestuur versterken.

Vrijdag 18 maart 2005 was het machtsoverdracht gevolgd door een kroegentocht

Zaterdag 19 maart 2005 trokken we nog eens onze beste kleren aan voor de Bonte Avond

Zondag 20 maart 2005 moest de mooiste carnavalstoet worden die totnogtoe georganiseerd werd in Opwijk. We haalden dan ook de winnaars uit Lede, Wieze en Dendermonde naar Opwijk en er deed een grote groep (categorie A) uit Aalst mee. Dit samen met onze groepen deed menig mensen met de mond open staan.

Beste wagen:

1. De Lapsjaars

2. De Skave Gaaien

3. De Melkers

4. Plankgaas

5. Wild & Gevogelte

Beste groep:

1. De Lapsjaars

2. De Skave Gaaien

3. Aûgezabberd

4. Plankgaas

5. De Melkers

Totaal:

1. De Lapsjaars (327 punten)

2. De Skave Gaaien (307)

3. De Melkers (271)

4. Plankaas (269)

5. Wild & Gevogelte (249)

6. Aûgezabberd (245)

7. Redders in Nood (239)

8. Osta Spoeida (206)

9. De Voitte Ganzn (199)

10. Bezekt en Bescheetn (171)

11. Kis na ne kie me gat (155)

Het jaar 2006: Skave Gaaien grote winnaar van 8e carnavalstoet

2006 werd een jaar waarin we vooral wilden bevestigen. We hadden vrij snel twee kandidaten. Koning Erbie stelde zich voor de derde keer op rij kandidaat en zou bij een overwinning Keizer Carnaval Opwijk worden. De tegenkandidaat was deze keer Johan Sablon, alias De Witten van Wild & Gevogelte.

De prinsverkiezing ging door op 18 februari 2006 en opnieuw in een andere locatie. We bleven wel in de voormalige Fläktgebouwen, maar verhuisden naar een ander gebouw.

Nog een nieuwigheid was dat Henk van SpitsFM voor de eerste keer de presentatie van de prinsverkiezing op zich nam.

De eerste proef bestond eruit om zo snel mogelijk twee stukken van een boomstronk te zagen. Onder goedkeurend oog van de voorzitter van de jury, was Erbie de snelste. Op 19 seconden klaarde hij de klus, terwijl De Witten er 45 seconden voor nodig had. De tweede proef vroeg een interactief publiek. Beide kandidaten moesten 7 mannen en 7 vrouwen op het podium vragen. Met deze 14 mensen moesten de kandidaten een gewicht van 1000 kilogram bekomen. Den Erbie kwam uit op ongeveer 1181kg, De Witten daarentegen kwam ongeveer uit op 1010kg. De Witten was dus de winnaar van de tweede proef. Daarna kwamen de life acts van beide kandidaten. De jury gaf Erbie 40 punten, De Witten kreeg 42 punten. De Witten won het eerste deel van de avond met een totaalscore van 57 punten tegenover 55 voor Erbie.

Zoals steeds werd de prins verkozen door het publiek. De Witten versloeg Koning Erbie met 417 stemmen tegenover 347. 106 mensen vergaten te stemmen en 8 mensen brachten een ongeldige stem uit.

Het carnavalsweekend ging door op 7, 8 en 9 april 2006. Er deden 15 Opwijkse groepen (12 OKV's en drie vaste groepen) en 14 buiten Opwijkse groepen mee aan de stoet.

De jury, bestaande uit prinsen, prinsessen, keizers, sponsors, schepenen, enz hebben punten kunnen geven op de Opwijkse groepen en dit in twee categorieën, namelijk beste wagen en beste groep. Bij "beste groep" eindigde op drie De Redders in Nood, op twee De Melkers en op één De Skave Gaaien. Voor "beste wagen" waren De Redders in Nood derde, De Melkers tweede en De Skave Gaaien eerste. De optelsom van deze twee categorieën bepalen de einduitslag en ook het startgeld van de Opwijkse groepen.

Hieronder het resultaat van 2006:

1. De Skave Gaaien (333 punten)

2. De Melkers (308)

3. De Redders in Nood (298,5)

4. Plankgaas (293,5)

5. De Lapsjaars (284)

6. Wild & Gevogelte (275)

7. Osta Spoeida (240,5)

8. Bezekt & Bescheetn (231,5)

9. De Voitte Ganzn (201)

10. De Chiropollekes (197,5)

11. Kis na ne kie mé gat (189,5)

12. Mankeert er een Vöés (185,5)

Het werd een fantastische stoet en we mochten terugblikken op een zeer geslaagd carnavalsjaar.

Het jaar 2007: Koning De Witten & De Melkers triomferen op 1 april

Het eerste hoogtepunt was het weekend van 16 en 17 februari. Op 16 februari was het kindercarnaval en op 17 februari ging de 9e prinsverkiezing door. Prins De Witten was voor de tweede opeenvolgende keer kandidaat en moest het opnemen tegen uitdager Bakker Erik van carnavalgroep Veneir Dest, wat op dat ogenblik nog een nieuwe groep was. De presentator van dienst was Henk van SpitsFM. Bij de eerste proef moesten beide kandidaten de titels van Opwijkse carnavalliedjes raden. De Witten werd de winnaar van deze proef met 20 punten tegenover 10 punten voor Bakker Erik. De tweede proef stond in het kader van liefdadigheid. Beide kandidaten moesten tijdens het liedje Money, Money, Money van ABBA zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kom Op(wijk) Tegen Kanker. De Witten won ook deze proef door 354,8 € in te zamelen en kreeg daarvoor 20 punten. Bakker Erik zamelde 253,76 € in en kreeg 10 punten.

Daarna kwamen de life acts van beide kandidaten. De jury gaf De Witten 33 punten, Bakker Erik kreeg het maximum, namelijk 40 punten. Alles bij elkaar opgeteld, was De Witten eindwinnaar van het eerste deel van de avond met 73 punten tegenover 60 punten voor Bakker Erik. De prins werd echter zoals steeds verkozen door het publiek. Prins De Witten versloeg Bakker Erik met 330 stemmen tegenover 287. Dit was één van de kleinste verschillen ooit op een Opwijkse prinsverkiezing.

Het weekend van 01 april was het volgende hoogtepunt in 2007. De Opwijkse groepen hadden allen hun uiterste best gedaan voor de 9e carnavalstoet. De Melkers waren de grote overwinnaars van deze editie. Zij wonnen zowel de prijs van ‘beste groep’ als de prijs van ‘beste wagen’. De Skave Gaaien werden tweede en Plankgaas eindigde als derde.

Het jaar 2008: De Gatspoëters bestaan 11 jaar en De Witten wordt Keizer

2008 was voor VZW De Gatspoëters een feestjaar, aangezien het carnavalcomité zijn 11-jarig bestaan vierde. Aangezien Pasen in 2008 heel vroeg viel, was ook onze prinsverkiezing en onze stoet vroeg in vergelijking met de vorige jaren.

Op 02 februari 2008 ging onze 10e prinsverkiezing door. Koning De Witten was voor de derde opeenvolgende keer kandidaat en moest het opnemen tegen uitdager Bakker Erik, die ook in 2007 al tegenstander was. Bij een derde opeenvolgende overwinning zou De Witten Keizer Carnaval worden. Er was een massa volk komen opdagen voor de 2 kandidaten en ook om Get Ready en Christoff aan het werk te zien. De stand na twee proeven was in het voordeel van De Witten. Na het optreden van Get Ready was het tijd voor de live-acts van de kandidaten. De Witten had, samen met zijn groep Wild & Gevogelte, een goede live-act in elkaar geknutseld en ze hadden er ook echte doedelzakspelers bijgehaald. Bakker Erik had als centraal thema de cowboys gekozen, waarin hij de heerser van Opwijk-city speelde. De Witten kreeg 47 punten van de jury en Bakker Erik 40 punten. Opgeteld betekende dit dat De Witten de winnaar was van de praktische proeven met 122 punten tegenover 100 voor Bakker Erik. Maar zoals steeds besliste het publiek wie de winnaar werd van de prinsverkiezing. De stemmen werden geteld tijdens het optreden van Christoff. In totaal waren er 932 stembiljetten verkocht, wat wil zeggen dat er een kleine 1000 mensen in de zaal aanwezig waren. Van het aantal geldige stemmen gingen er 466 naar De Witten en 250 naar Bakker Erik. De Witten werd dus Keizer Carnaval Opwijk.

Het weekend van 16 maart was het volgende hoogtepunt in 2008. De Opwijkse groepen hadden allen hun uiterste best gedaan voor de 10e carnavalstoet. Voor het eerst in onze geschiedenis kregen we te maken met regen en vooral de laatste groepen kregen het hard te verduren. Niettegenstaande was de stoet een groot succes en mochten we ook weer heel wat mooie groepen van buiten Opwijk ontvangen. Bij “beste groep” eindigde op drie Plankgaas, op twee Mankeert er een Vöés? en op één De Skave Gaaien. Voor “beste wagen” was Plankgaas derde, De Melkers tweede en De Skave Gaaien eerste. De optelsom van deze twee categorieën bepalen de einduitslag. In de einduitslag werden de Skave Gaaien dus eerste, Plankgaas tweede en De Melkers derde.

Het jaar 2009: Bakker Erik voor prins en OKV De Lapsjaars voor de stoet

Zaterdag 21 februari 2009 om 21u00 werd het startschot gegeven van de 11e prinsverkiezing. Het beloofde een spannende avond te worden, ook al stond Bakker Erik er alleen voor, maar vooral de eer van Opwijk Carnaval stond op het spel. De proeven waren zeer belangrijk, want elk punt dat Bakker Erik kon verzamelen, was er eentje korter bij zijn overwinning. De eerste proef was een kennisproef. Bakker Erik moest per jaar aangeven wie de winnaar, Bekende Vlaming en locatie was van de prinsverkiezing. Per correct antwoord kon hij vijf punten verdienen. Erik wist 26 correcte antwoorden te geven wat onmiddellijk betekende dat zijn eerste 130 punten binnen waren. De tweede proef was een dansproef. Erik moest vijf vrijwilligers uit het publiek kiezen die hen zouden assisteren bij deze proef. Na de vogeltjesdans, de Macarena, de Indianendans, jumpen en het Ploplied moest de jury punten geven. In totaal kreeg Erik 43 op 50 voor deze proef.

Na het nieuwe lied van Koning Erbie was het terug de beurt aan Bakker Erik. Nu stonden zijn twee reeds bekende proeven op het programma. Voor de eerste proef moest hij 100 prinsen of prinsessen naar de prinsverkiezing brengen. Toen de teller op 9 stond, kwam Erik met een verrassing van formaat. Hij kondigde aan dat hij nog 100 prinsessen achter het podium klaar had staan. Erik zou Erik niet zijn, indien hij hier geen ludiek idee achter de hand hield. Eén van zijn groepsleden kwam namelijk op het podium met 100 prinsessen, al was dat in de vorm van prinsessenboontjes. De jury en de prinsen, koning en keizer van Opwijk vonden dit een schitterende zet waardoor Erik toch zijn 100 punten haalde op deze proef. De tweede bekende proef was dat hij 15 carnavalsgroepen van buiten Opwijk met minimaal 5 leden naar de verkiezing moest halen. Hier kwam er geen ludieke oplossing en strandde Bakker Erik uiteindelijk op 7 groepen wat een score van 35 punten betekende. Onmiddellijk na al het proevengeweld was het tijd voor de live-act van onze kandidaat. Dit was een schot in de roos, want hij kreeg van de jury 50 op 50. Dit betekende dat Erik zijn proeven afsloot met een puntentotaal van 358. Het beloofde dus nog spannend te worden, want Erik moest toch nog rekenen op een groot aantal stemmen uit de zaal. In totaal werden er 517 stembrieven verkocht. Bakker Erik wist 444 stemmen te halen wat zijn totaal op 802 punten bracht. Derde keer, goede keer zo bleek voor onze kandidaat die zich nu Prins Carnaval Opwijk 2009 mag noemen. Tijdens het tellen van de stemmen bracht Sam Gooris een optreden van formaat. Heel de zaal ging uit de bol op alle bekende meezingers.

Er was voor carnavalszondag een prachtige lentedag voorspeld en de weermannen hadden deze keer niet gelogen. De zon scheen volop en de temperaturen stegen zienderogen. Na een enorme reclamestoet volgde de openingswagen van VZW De Gatspoëters, Keizer De Witten, de prinsen en prinsessen van buiten Opwijk, Prins De Fijnen die zijn 10-jarig prinsenschap vierde en tenslotte onze huidige prins Bakker Erik. Na al dit hoge volk was het de beurt aan de carnavalwagens. De Lapsjaars hadden voor hun 11e verjaardag een feest georganiseerd met taart en deze werd geëscorteerd door de politie. De groepen van Opwijk en van buiten Opwijk waren allemaal de moeite, zodat we kunnen terugblikken op één van de beste carnavalweekends ooit in Opwijk. Er reden niet minder dan 4 grote groepen uit Dendermonde (De Mikkadoos, Dweis, Vaneir en De Jimmyniekes) mee en 3 topgroepen uit Aalst (De Lodderoeigen, Drasj en Pertotal). Om 21u troepte iedereen samen aan Café Thursdays voor de bekendmaking. De Lapsjaars wonnen deze editie. Ze eindigden eerste in de categorie ’beste wagen’ en haalden in de categorie ‘beste groep’ een gedeelde eerste plaats met Plankgaas. In de einduitslag werd Plankgaas tweede en De Skave Gaaien derde.