OKV Aûgezabberd

2001
20 deelnames
2024

De Vogel DJ

Aûgezabberd dades tradise, Aûgezabberd dades actualitoit. Woile zèn noeit zorro’s mè ne sabel, flikken mè ne salami of mignons gemokt oit mousse. In een toidperk van iederieen WOKE komme w’op veu iederieen dadem iet reskeert… doarom tees joar De Vogel DJ, want deinen derft em echt bloeit te geven. Wa ne keirel, onder de noemer, ik trek er moi gien floit van oan, geniet van de echte karnavlistn, geniet van Aûgezabberd en danst op De Vogel DJ.

7 foto's
stoetliedje
totaal
9e
wagen
10e
groep
8e
2023

Sloageroì va vliès en bloed!?

Noa twiëntwinteg joar van ‘de iènege echte woarheid’ gebracht dee de berichtste groep van Oppèk, OKV Aûgezabberd, est toèd vee iet annesers.

Tees joar gièn ‘echte woarheid’ nemië,
zoivere ficte van de bovenste plank,
over koekes en kalfkes,
bloedpansj en kiekebilln.

Tragikomedie van de bovenste plank,
Wie herinnert ter hem ni de joepie of de R.O.B,
we kletsen met ons zwiep op ons bill’n vant lachen.
Of wete nog de boshoer,
was da een hieèt konoin
en dei ander wille poes...

Den Herman za zeggn
‘ik zèn nogal ne keirel hè,
ik zèn giène gewoeinn hè!’
Awel woiln vanaf tees joar wél?
We lachen ne mieë met de mensen van Oppèk!
Dei moaken elle zelf al belachelijk genoeg!
De emmer der vernedering zit vol.
Doeme doeme doeme ...
Doeme doeme doeme toch ...

10 foto's
stoetliedje
totaal
10e
wagen
11e
groep
9e
2022

Oitstel es giën afstel (en woa zit dei Prinsendief?)

Woa damm’en al 2 joar op wacht’n, es ie oindelèk: Oppèk Karnaval, onze karnaval, meege’men terrig vier’n! Karnavalist’n zen 2 joar opgeslootte geweest, 2 joar lank zat alles wa fiëst’n en foiv’n en dans’n was achter slot en grendel. En dadde, dat es naa gepasseerd vee de moment. En dus e graallèk fiestje weit vandejoar! OKV Aûgezabberd goa gewoein voetsj wau damm’en 2 joar geleeje gestopt zen, want dat onderziek lupt nog altèd hé. Wie es de PrinsenDief?!? Wie eit de kas gepikt van de Gatspoëters? Wie eit den elft weergebrocht? En ‘oe elppe we de Gatspoëters oan cengskes vee nief voilzakken? Kom mau nekië zien, langst de stoet en oek in d’ieren d’erachter, woilen vertell’n d’istoorre oan al da wilt lestern:-)

8 foto's
stoetliedje
2019

’t Es ni moin Schild, ’t es da van men vrienn

In ons schoën derrep es ’t er de lesten toid vanalles aon d’hant... Ambrasmoakers op foiven, vandoalestreekn in ’t centrum, geldpikkers van aa madammekes bé eelen thois, verdachte andelingn op Spechtes, en ni te vergeetn nen droesn da veerrang van rechts pakt met de tweë voetn verroit. En ten nog alles op een ander steekn, niksken willen toegeven en roepn van “feek nies”!

8 foto's
stoetliedje
totaal
9e
wagen
10e
groep
7e
2018

Fris gewassen om d'Oppèkse aa garde t'overklassn!

Iëne van ie, iëne van dau, joenge, aa, mann’n en vraan... de leste weiken weiremen om d’oëren geslaugen mé nies over de nief kandidauten vee de gemienteraudsverkiezingn van oktober. Zen z’er geriëd vee? Weeteze wau dazoan beginn’n? En de belangrijkste vroag... zen ze straf genoeg vee ‘t op te pakken tegen d’aa garde?

8 foto's
stoetliedje
totaal
10e
wagen
10e
groep
10e
2017

G'et toch alted ewa vee mé een Oppèkse stammeneé

Oppèk es roik oan verschillende stammenees woa da’t plezant es vé te zittn. Vé de moment zen d’er echter nen diël veranderingen: nief volk achter den toëg, uitbroidink, er gon d’er toe doen,… Tees allemoa, mor oek de oigenet en persoënleket van dedei woa dat er foitelijk nikske verandert, eit ons den oanzet gegeven vé ie ons thema van te moaken vé 2017.

10 foto's
stoetliedje
totaal
10e
wagen
10e
groep
8e
2016

d'Oppèkse Chocoprinsn

stoetliedje
totaal
9e
wagen
10e
groep
4e
2015

Petterken, licht oit en gordoinen toe!

10 foto's
stoetliedje
totaal
7e
wagen
8e
groep
6e
2014

d’Oppèkse rêvoluuse

7 foto's
stoetliedje
totaal
9e
wagen
9e
groep
3e
2013

Der'op en der'over

5 foto's
stoetliedje
totaal
7e
wagen
7e
groep
5e
2012

Oppèk, wie vlieg'ter ouèt?

8 foto's
stoetliedje
totaal
6e
wagen
9e
groep
3e
2011

Steltweik, fiéstgeminte mè ballen!

10 foto's
stoetliedje
totaal
9e
wagen
11e
groep
2e
2010

d'Oppèkse Sjoemelmet

stoetliedje
totaal
9e
wagen
11e
groep
7e
2009

Ghetto Oppèk, beduidend bangelijk!

7 foto's
stoetliedje
totaal
9e
wagen
11e
groep
6e
2008

Oppèk Stad, betong tot in ons gat!

stoetliedje
totaal
9e
wagen
12e
groep
6e
2007

Téévééprostituéé

stoetliedje
totaal
10e
wagen
13e
groep
6e
2005

Stoik Stoik Stoik

10 foto's
stoetliedje
totaal
6e
groep
3e
2004

d' Oppèkse farao's

6 foto's
stoetliedje
totaal
3e
wagen
4e
groep
4e
2003

'k zèn nen echten Pompier

5 foto's
stoetliedje
groep
3e
2002

De dolle AKWAFINA's

6 foto's
stoetliedje